----------------------------------------------------------------------------------------
Εθνική Πινακοθήκη
www.nationalgallery.gr
Νικηφόρος Λύτρας (1832 - 1904) 
Το φίλημα, πριν το 1878

Επισκόπηση της ελληνικής ζωγραφικής από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, με κάποια δείγματα ζωγραφικής από προηγούμενους αιώ.
Οι αίθουσες με έργα του 20ού αιώ. είναι κλειστές λόγω... έλλειψης προσωπικού.
Εν πολλοίς η συλλογή του 19ου αιώ. αντικατοπρίζει την πορεία και τις ανάγκες του ελληνικού κράτους και της κοινωνίας, την ανάγκη για τη δημιουργία θεσμών και οργανισμών που δηλώνουν την άνοδο και την ταυτότητα του μοντέρνου κράτους στο 19 αιώ., τον εξευρωπαϊσμό του σε μία βάση ανατολίτικη, την αστικοποίηση των τελών του 19ου αιώ. και τον τρόπο που δυτικά ρεύματα στην τέχνη αποδώθηκαν από Έλληνες ζωγράφους. 
Η στενή σύνδεση των έργων που είδα, κυρίως του 1ου μισού του 190υ αιω. με την εξυπηρέτηση των αναγκών του κράτους μου έκανε εντύπωση. Μου θύμισε τη National Gallery στο Λονδίνο, η οποία 'βλέπει', σε μία ευθεία που περνά απο την Downing st., το αγγλικό κοινοβούλιο.  Πίστευα ότι η τέχνη είναι πιο προσωπική και πιο... επαναστατική, αλλά για αυτό θα έπρεπε να περιμένουμε κάποιες δεκαετίες ακόμα.

No comments: