----------------------------------------------------------------------------------------
Λουτρό των Αέρηδων & Τζαμί της πλ. Μοναστηρακίου

Το "Λουτρό των Αέρηδων" στην Πλάκα αποτελεί ένα μοναδικό στο είδος του μνημείο στην Αθήνα, και  είναι το μόνο από τα τρία δημόσια λουτρά της πόλης που σώζεται μέχρι σήμερα.
 
Χρονολογείται στην πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας, και λειτουργούσε μέχρι το 1965. 
Η κάτοψή του είναι δαιδαλώδης, αποτέλεσμα των μετατροπών και προσθηκών στη μακρόχρονη ιστορία του.
Το μνημείο είναι όμορφα ανακαινισμένο. Ωστόσο η πλήρης, σχεδόν, έλλειψη επεξηγηματικών πινακίδων, η έλλειψη πινακίδων που να σε κατευθύνουν μέσα στο μνημείο, και ο πολύ χαμηλός φωτισμός, στερούν από τον επισκέπτη την ευκαιρία να κατανοήσει καλύτερα το μνημείο, και σε αφήνουν να προσπαθείς να μαντέψεις τι είναι αυτό που βλέπεις.

Το Τζαμί της Πλατείας Μοναστηρακίου χτίστηκε το 1759 από τον τότε Βοεβόδα των Αθηνών Τζισδαράκη.

Στο Τζαμί στεγάζεται σήμερα η Συλλογή Κεραμεικής του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης.

Το όμορφα ανακινισμένο κτίριο αξίζει την επίσκεψη κυρίως για την αρχιτεκτονίκή ενός τζαμιού. Περνάμε καθημερινά από εκεί, αλλά ποτέ δεν σκέφτηκα να το επισκεφτώ!

No comments: