----------------------------------------------------------------------------------------
Σεμινάριο προσανατολισμού στον ΠΟΑ

Πολύ καλό το σεμινάριο προσανατολισμού στα γραφεία του Πεζοπορικού Ομίλου Αθηνών.

Διήρκεσε 2 δύωρα, και παρά τη δυσκολία του για το αρχάριο κοινό, μου έδωσε να καταλάβω πώς μπορώ να προσανατολιστώ στο βουνό και να χαράξω πορεία.

Απαραίτητα σύνεργα: χάρτης της περιοχής, πυξίδα, μοιρογνωμόνιο. 

Τί κάνω: 
Εντοπίζω δύο σημεία στον ορίζοντα, τα οποία μπορώ να εντοπίσω κατά προσέγγιση και στο χάρτη,
Μετρώ με την πυξίδα πόσες μοίρες απέχουν από το Βορρά,
Μετρώ με το μοιρογνωμόνιο τις μοίρες αυτές , βάζοντας το κέντρο του μοιρογνωμονίου σε μία από τις κάθετες γραμμές του χάρτη, και την άκρη του στο σημείο που εντόπισα  νωρίτερα στον ορίζοντα,
Τραβώ μία ευθεία γραμμή,
Επαναλαμβάνω και για το άλλο σημείο,
Στο σημείο που οι δύο αυτές γραμμές τέμνονται, εκεί κοντά βρίσκομαι και εγώ!

Το πιο απαιτητικό ίσως κομμάτι είναι το διάβασμα του χάρτη, που απαιτεί αρκετή εξοικίωση.


Επίσης να μην ξεχάσω: 
πως βρίσκω τις συντεταγμένες μίας θέσης σε μοίρες και μέτρα, διαβάζοντας τις ενδείξεις στις άκρες του χάρτη,
και πως να διαβάζω τις γραμμώσεις στο χάρτη, οι οποίες μπορεί να αναπαριστούν υψώματα, ανηφόρες/ κατηφόρες, ρεματιές, κορυφές κλπ.

No comments: