---------------------------------------------------------------------------------------- 
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας
Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
439 σελ., 2010 (4η έκδοση)
ISBN: 978-960-250-435-2
45,88

Το βιβλίο παρουσιάζει την ιστόρια της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας. Αποτελεί προϊόν συνεργασίας πολλών ερευνητών. Είναι πολύ καλογραμμένο και εύληπτο. Δομείται σε κεφάλαια, τα οποία αντιστοιχούν στις κύριες ιστορικές περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Κάθε δισέλιδο είναι προϊόν συγγραφής ενός ερευνητή, και αφορά κάποιο υπόθεμα του γενικότερου κεφαλαίου στο οποίο εντάσσεται. Αυτός ο τρόπος δόμησης κάνει την ανάγνωση πιο ευχάριστη και ενδιάφερουσα - η ροή κυλά, σαν σε μυθιστόρημα. Η εικονογράφηση επίσης είναι πλούσια.

No comments: