-------------------------------------------------------------------------------------
Νεότερη Ελλάδα: 
Μία ιστορία από το 1821
Δ. Κολιόπουλος - Θ. Βέρεμης
Εκδ. Πατάκη, 2013
480 σελίδες
ISBN: 978-960-16-4992-4

Η πορεία του νεοελληνικού κράτους, από την ανεξαρτησία μέχρι την σημερινή κρίση, παρουσιάζεται σε ένα σύντομο και ευκολοδιάβαστο βιβλίο. 

Το εύρος του θέματος είναι δύσκολο να αναλυθεί σε ένα βιβλίο, και οι συγγραφείς εστιάζουν στην πολιτική ιστορία. Η γραφή τους είναι γραμμική και θα τη χαρακτήριζα επίπεδη, με την έννοια ότι δεν κάνει κάποια ενδοσκόπηση στα γεγονότα παρά παρουσιάζει μία σειρά πολιτικών εξελίξεων, μάλλον επιδερμικά. Οι συγγραφείς δείχνουν να ανήκουν στο χώρο των conservative liberals, και η οπτική τους είναι απαθής και αποστασιοποιημένη από τα πρόσφατα γεγονότα. 

Αν και η μικρή έκταση του βιβλου δεν αφήνει πολύ χώρο για μία βαθύτερη ανάλυση, ωστόσο ούτε την απαγορεύει. Ίσως οι συγγραφείς να γίνονται πιο κριτικοί σε άλλα, πιο εξειδικευμένα βιβλία τους; No comments: