Οι Αμέτρητες Όψεις του Ωραίου

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Άγαλμα Αφροδίτης, Άργος,
1ος αιώ. π.Χ.


Η έκθεση περιλαμβάνει εκθέματα από τη Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου' μηκυναϊκά κοσμήματα, αγάλματα της ρωμαϊκής εποχής και μία προσπάθεια ανασύστασης του ρουχισμού και των αρωμάτων της ελληνικής αρχαιότητας, είναι μεταξύ άλλων, κάποιες από τις συνιστώσες που σχηματίζουν την έκθεση.

Έχοντας ξεκινήσει να ασχολούμαι με τη κοσμηματολογία, βρήκα τον εαυτό μου να χαζεύει τα κοσμήματα. Είναι εντυπωσιακός ο όγκος δουλειάς που απαιτήθηκε για τη δημιουργία των εκθεμάτων. Εντυπωσιάζει η αισθητική αξία τους, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς την παλαιότητα τους και τα περιορισμένα τεχνικά μέσα των δημιουργών τους.

Στα μειονεκτήματα της έκθεσης: δεν υπάρχει χωριστό εισητήριο για την έκθεση, θα πρέπει να αγοράσεις εισητήριο για τη μόνιμη συλλογή. 
Επίσης, δεν υπάρχει συνοδευτικό κείμενο σχετικά με την εξέλιξη της αισθητικής στην αρχαιότητα, τόσο από φιλοσοφική όσο και από πρακτική σκοπιά. Είναι η αισθητική του σύγχρονου ανθρώπου ίδια με εκείνη του αρχαίου;  
Ο θεατής δεν πληροφορείται για το πώς οριζόταν το Ωραίο στις διάφορες φάσεις της αρχαιότητας, που η έκθεση καλύπτει, έτσι ώστε να μπορέσει να αξιολογήσει καλύτερα τα εκθέματα μα και τη δική του αισθητική.
Επίσης, βλέποντας κανείς τα εκθέματα, δεν καταλαβαίνει γιατί αυτά διαχωρίζονται από τις μόνιμες συλλογές. Είναι σαν ο θεατής να παρακολουθεί μία μίνι εκδοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Κοσμηματοθήκη, 16ος αιώ. π.Χ.
Τέλος, είναι κρίμα που η έκθεση δεν διανθίζεται με εκθέματα από άλλα μουσεία, μα και δεν υπάρχει ιστοσελίδα για την περαιτέρω πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων. Έλλειψη πόρων ή φαντασίας;

No comments: