Γιάννης Μόραλης

'Καλοκαίρι', 1999
Στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138

Μεγάλη αναδρομική έκθεση του έργου του καλλιτέχνη.
Η έκθεση εξελίσσεται χρονολογικά, και αυτό δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει κανείς την πορεία του ζωγράφου από την αναπαραστατική τέχνη στην αφηρημένη.
Η ζωγραφική αποτελεί το κύριο μέρος των εκθεμάτων, ωστόσο δεν λείπουν και έργα χαρακτικής. Ενδιαφέρον έχει το μοντέλο του έργου χαρακτικής που καλύπτει το Hilton στην Αθήνα, και η επεξήγηση του.

No comments: