Κωπηλατώντας στην τρίηρη Ολυμπιάς

Οι 'Πλόες Τριήρους «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» για το κοινό' δίνουν την ευκαιρία σε απλούς πολίτες να ζήσουν την εμπειρία της κωπηλασίας σε μία τρίηρη. Για ένα δύωρο, οι πολίτες παίρνουν τη θέση των αρχαίων κωπηλατών, σε αυτό το σύγχρονο αντίγραφο, σε φυσικό μέγεθος, αρχαίας τριήρους.

170 άτομα προθήσαμε να συγχρονιστούμε για να κωπηλατήσουμε. Το αποτέλεσμα ήταν, φυσικά, μέτριο, αλλά παράλληλα αστείο και ενδιαφέρον. Η κάθε πλευρά του πλοίου έχει τρεις σειρές κωπηλατών, και οι σειρές αυτές είναι προοδευτικά η μία κάτω από την άλλη. Ο κωπηλάτης στη χαμηλότερη σειρά, όπως εγώ, δεν βλέπει καθόλου τη θάλασσα, και η εμπειρία σίγουρα δεν ήταν ταξίδι αναψυχής. Ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι απαιτούνταν μακριά ταξίδια και πολύ καλή φυσική κατάσταση για να ανταπεξέλθει κανείς στις απαιτήσεις του ταξιδιού.  

No comments: