Εκβολές Στρυμόνα - Βυζαντινή Χρυσόπολη - Αρχαία Άργιλος

Χρυσόπολη - Βυζαντινές οχυρώσεις
Στις εκβολές του Στρυμόνα συναντάς τα ερείπια της Βυζαντινής Χρυσόπολης. Εκεί όπου άλλοτε υπήρχε η αρχαία Ηιόνα, πεδίο μαχών του Πελλοπονησιακού Πολέμου, στέκει το βυζαντινό φρούριο. Διαδέχτηκε την Αμφίπολη στο Μεσαίωνα ως κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Τα ερείπια είναι λίγα και σκεπασμένα, σε μεγάλο βαθμό, από βλάστηση. Μία μικρή ταμπέλα του Υπουργείου πληροφορεί τον περαστικό ότι πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο, χωρίς περαιτέρω στοιχεία. 

Ο Στρυμόνας στις εκβολές του είναι ήρεμος. Η ανθρώπινη
Αρχαία Άργιλος -
Μακεδονική οικία στην κορυφή του λόφου 
παρουσία είναι έντονη, με καλλιέργειες και εγκαταστάσεις. Ωστόσο εντυπωσιάζει με τον όγκο νερού που κατεβάζει.

Περνώντας το ποτάμι, στην αντιπέρα όχθη, βρίσκεται η αρχαία Άργιλος. Πεδίο ελληνοκαναδικών ανασκαφών, ο χώρος εντυπωσιάζει με τα ευρήματα που έχουν έλθει στο φως.

No comments: